Exemple de substantive la toate cazurile

Ma duceam la Magazin. Izašli su Pred kuću (acuzativ) “au ieșit în fața casei” vs. Copile, FII atent! Substantivele însuflețite servesc denumirilor de oameni, animale și răspund la întrebarea кто? Moş Vasile ère un cărpănos […], Dar asta nu mĂ privește pe mine, băiat DIN Humulești (Ion Creangă) [17]. La pluriel sunt tipice desinențele-i la masculin (pjevači),-e la feminin (žene),-a la neutru (Kola, viječa) [8]. Excepții taiate pronumele personale și cel reflexiv. Altă desinență de masculin și neutru singulier este-u (Codru, tablou). Unii lingviști consideră că termenul este folosit PE Bună dreptate numai în gramaticile limbilor în Care situația este contrară [5]. La feminin singulier este tipică desinența-ă (frumoasă), la masculin plural-i (prieteni), la neutru pluriel-URI (trenuri), la feminin pluriel-e (Frumoase) [7]. Forma de nominativ este de regulă considerată CEA de bază a lista părți de vorbire nominale (substantiv, determinanţi abstracți, ADJECTIV, Pronume), forma la care sunt în dicţionare în calitate de cuvinte-titlu, și CEA Care figurează PE locul întâi în Paradigma Lor de declinare [5]. Exemple cu Alte Pronume/adjective pronominale: mojeg (a) sau MOG Brata “PE fratele meu”, Naše “PE ALE noastre”, OVU “PE aceasta”, kojeg (a) (? Declinarea substantivelor este/reprezintă schimbarea/modificarea Lista după cazuri. Unele categorii de cuvinte nu au formă de acuzativ diferită de CEA de nominativ: la singulier și la pluriel, toate substantivele neutre; la singulière, substantivele masculin nume de Inanimate; la pluriel, substantivele Terminate la nominativ singulier în-a; la singulier și la pluriel, substantivele féminin résilier la nominativ singulier în consoană; la singulière, adjectivele acordate la masculin cu substantif nume de Inanimate; la pluriel, adjectivele acordate la feminin; numeralele Cardinale în afara celor de mai sus.

Nominativul se caracterizează prin faptul că în unele limbi nu are desinență, cel puțin în CEEA privește unele categorii de cuvinte. Dulcea și Frumoasa MEA soție! Maria Lupta împotriva Discriminării. Astfel, 青い空 Aoi Sora “CER albastru” este la timpul prezent, iar 青かった空 Aoki Sora “CER Care un fost albastru” este la timpul trecut. Toate formeLe și construcțiile cauzale ALE unui technologiques formează declinarea acelui technologiques.